Saprotrophic, Pathogenic,
and Symbiotic Fungi of Poland

 

 

by

Janusz Błaszkowski, Iwona Adamska, Beata Czerniawska, Tadeusz Madej, and Elżbieta Zioło

 

Department of Plant Pathology, University of Agriculture, Szczecin, Poland

 

Copyright 2005
by J. Błaszkowski

All rights reserved